Polski

Witamy w Centrum Doradztwa Blackfriars

Centrum Doradztwa Blackfriars oferuje darmowe, poufne porady, informacje i wsparcie lokalnym społecznościom w gminie Southwark i całym Londynie. Naszym celem jest udzielanie informacji, które pomogą w lepszym zrozumieniu prawa i pozwolą lokalnym społecznościom przejąć kontrolę, by w przyszłości samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Nigdy nie jest za póżno na otrzymanie odpowiedniego wsparcia i rozwiązanie problemu.

Nasze usługi

Chcemy zapewnić Ci najlepszą pomoc, spełniającą Twoje potrzeby i możesz zwrócić się do nas z każdym problemem. Umówimy Cię na spotkanie jeśli będziemy pewni, że jesteśmy odpowiednią instytucją. Jeśli nie możemy w pełni Ci pomoc, skierujemy Cię do innej jednostki, która będzie w stanie rozwiązać Twój problem.

Możemy pomoć w sprawach dotyczących:

Zasiłków socjalnych

Możemy pomóc w sprawach dotyczących większości zasiłków, takich jak: Income Support, Job Seekers Allowance, Tax Credits, Housing Benefit, Incapacity Benefit, Disability Living Allowance and Carer’s Allowance. Możemy wyjaśnić decyzję w sprawie zasiłku i doradzić na jakiej podstawie można się od niej odwołać. Jeśli potrzebujesz przedstawicielstwa w sądzie, skierujemy Cię do odpowiedniej instutucji.

Prawa konsumenckie

Możemy udzielić Ci ogólnych informacji na temat ustalania twoich praw konsumenckich i działań, jakie możesz podjąć jeśli zostałeś niesprawiedliwie potraktowany, otrzymałeś niską jakoś usług, chcesz zmienić dostawców lub anulować umowę. Jeśli jednak Twój problem jest skomplikowany lub potrzebujesz specjalistycznej pomocy, skierujemy Cię do innej instytucji.

Zadłużenie

Możemy Ci pomóc jeśli masz problemy ze spłatą długów. Możemy sprawdzić czy jesteś odpowiedzialny za dług i pomóc w negocjacjach z wierzycielami w celu ustalenia mniejszych rat spłaty (często są to symboliczne kwoty, jeśli otrzymujesz zasiłki lub masz niskie zarobki). Możemy również pomóc  z długami HP, DRO i bankructwem.

Mieszkanie

Możemy pomóc w sprawach związanych z własnością, eksmisją, bezdomnością i innych kwestiach dotyczących praw właściciela i najemcy. (Możemy skierować Cię do innej instutucji w sprawach dotyczących przeniesień i zaniedbania domu przez właściciela). Nie możemy pomóc Ci przy rozprawach sądowych, chyba że kwalifikujesz się do pomocy prawnej. W tym wypadku skierujemy Cię do innej agencji.

Zatrudnienie

Możemy pomóc w sprawach dotyczących: naruszenia umowy, dyskryminacji, zwolnienia, elastyczności godzin pracy, urlopów macierzyńskich, minimalnej płacy, urlopu rodzicielskiego i okresu bez pracy w celu opieki nad członkami gospodarstwa domowego, zmiany warunków pracy, zatrudnienia i praw pracowniczych. Jeśli potrzebujesz przestawicielstwa w sądzie, skierujemy Cię do innej agencji.

Imigracja

Świadczymy podstawową pomoc w kwestiach związanych z azylem i ubieganiem się o obywatelstwo. Jeśli potrzebujesz szerszego wsparcia, możemy skierować Cię do innej agencji.

Jak się z nami skontaktować

Aby umówić się na spotkanie, należy wysłać email na adres: multilingualadvice@blackfriars-advice.com.

Spotkania odbywają się w poniedzialek od 1.30 do 4.30 w Blackfriars Advice Centre (BAC), Cambridge House, 1 Addington Square, London SE5 0HF.

W emailu należy opisać swój problem oraz oczekiwaną pomoc ze strony BAC. W zależności od rodzaju udzielonej nam informacji, umówimy Panią/Pana na stosowne spotkanie opierając się o zasadę ''kto pierwszy, ten lepszy''. Jeśli nie będziemy mogli Pani/Panu pomóc, poinformujemy Panią/Pana o innych organizacjach z którymi można się samodzielnie skontaktować lub też do których Panią/Pana przekierujemy.