Vietnamese

 

Chào đón bạn đến với Trung Tâm Tư Vấn Blackfriars

Trung Tâm Tư  Vấn Blackfriars cung cấp thông tin miễn phí và giữ kín, tư vấn và giúp đỡ cho các cộng đồng địa phương trong khu vực Southwark và London. Mục đích của chúng tôi là cung cấp tư vấn, thông tin và hỗ trợ, để giúp cho họ hiểu rõ và tốt hơn về các tiêu chuẩn và quyền lợi cá nhân để họ có thể tự giải quyết vấn đề của mình trong tương lai. Như vậy giải quyết vấn đề của họ mới không bao giờ bị quá muộn.

Nếu bạn có khó khăn về tiếng Anh bạn có thể đến trung tâm tư vấn của chúng tôi vào giờ làm việc, trong buổi gặp đầu tiên bạn cần mang theo thông dịch, hoặc , bạn có thể để lại các chi tiết liên lạc của bạn và cho biết về vấn đề gì, chúng tôi có thể sắp xếp thông dịch viên cho bạn trong buổi gặp tiếp theo.

Các dịch vụ của chúng tôi:

Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt nhất đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn có thể đến với chúng tôi về bất kỳ vấn đề, chúng tôi sẽ làm cuộc hẹn nếu chúng tôi chắc chấn chúng tôi là cơ quan giúp bạn tốt nhất. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn với sự giúp đỡ đầy đủ, chúng tôi sẽ giới thiệu  hoặc hướng dẫn bạn đến một cơ quan khác.

Chúng tôi có thể giúp:

Lợi ích

Chúng tôi có thể giúp hầu hết về các khoản lợi ích; bao gồm tiền trợ cấp mà không cần phải đi ký, tiền trợ cấp cho người có khả năng lao động,tiền trợ giúp cho người đi làm thu nhập thấp, trợ giúp tiền nhà , tiền trợ cấp cho người không có khả năng lao động, tiền khuyết tật và trợ cấp cho người chăm sóc. Chúng tôi có thể giải thích sự quyết định lợi ích và chỉ dẫn nếu xem bạn có căn cứ để khiếu lại. Nếu bạn yêu cầu đại diên trước tòa , chúng tôi có thể giới thiệu bạn đến các cơ quan khác.

Người tiêu dùng

 Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn lời khuyên chung và thông tin  để bạn có khái niệm về quyền của người tiêu dùng và tiến hành nếu bạn đã bị bất công, hưởng dịch vụ kém, bạn muốn chuyển sang nơi cung cấp khác hoặc hủy bỏ hợp đồng. Tuy nhiên, nếu vấn đề của bạn là phức tạp hoặc bạn yêu cầu  một chuyên gia để giúp đỡ, chúng tôi có thể giới thiệu bạn đến các cơ quan khác.

Nợ

Chúng tôi có thể giúp nếu bạn gặp khó khăn trả tiền nợ. Chúng tôi có thể giúp bạn để xem bạn có phải đang chịu trách nhiệm về các khoản nợ và thương lựơng với các chủ nợ để sắp xếp trả nợ dần (điều này thường có thể là một khoản tiền tạm bợ, nếu bạn đang ăn tiền trợ cấp hoặc thu nhập thấp). Chúng tôi cũng có thể giúp các khoản nợ HP, DRO và phá sản.

 

Nhà ở

Chúng tôi có thể giúp đỡ các thủ tục sắp bị mất nhà, đuổi nhà,vô gia cư, vấn đề hội nhà ,và người thuê nhà. ( Chúng tôi có thể giới thiệu bạn đến một cơ quan khác vấn đề sửa chữa và chuyển nhà). Chúng tôi không trợ giúp khi ra tòa trừ khi bạn có đủ điều kiện trợ giúp pháp lý.chúng tôi thường giới thiệu hoặc chỉ dẫn bạn đến một cơ quan khác có thể giúp cho bạn.

Việc làm

Chúng tôi có thể giúp về việc vi phạm hợp đồng,phân biệt đối xử, miễn nhiệm, làm việc linh hoạt, vấn đề thai sản,lương tối thiểu quốc gia, nghỉ đẻ, thời gian nghỉ cho người phụ thuộc , mất việc, thay đổi thời hạn và điều kiện, tư vấn về việc làm và quyền lợi của người lao động. Nếu bạn yêu cầu đại diện ra tòa án, chúng tôi có thể giới thiệu bạn đến các cơ quan khác.

Nhập cư

Chúng tôi cung cấp các chi tiết cơ bản về việc nhập cư, tị nạn và vấn đề quốc tịch.Nếu bạn cần hỗ trợ rộng rãi, chúng tôi có thể giới thiệu hoặc chỉ dẫn bạn đến các cơ quan khác nếu bạn yêu cầu chuyên gia.

Làm thế nào để liên lạc với chúng tôi

Đến tận nơi

Chúng tôi cung cấp dịch vụ không cần hẹn trước vào ngày thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Cambridge House, 1 Ađington Square, London SE 5 0HF, bạn có thể đến để làm hẹn một thông dịch viên.

Chúng tôi có buổi chỉ dẫn vào buổi tối nhưng phải làm hẹn trước vào ngày thứ tư của tuần thứ nhất, tuần thứ ba và tuần thứ tư  từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 phút tối cho những người do công việc hoặc trách nhiệm chăm sóc  không thể đến trong giờ làm việc bình thường  được. Cần làm cuộc hẹn xin điền vào mạng :

eveningsession@blackfriars-advice.com

Chúng tôi có buổi chỉ dẫn về thuế địa phương bị phạt vào tuần thứ hai ngày thứ tư của mỗi tháng từ 2 giờ chiều đến 6 giờ 30 tối và đồng thời cùng ngày từ 2 giờ đến 4 giờ về vấn đề nợ tiền nhà.

Bạn không cần phải làm cuộc hẹn trước, ai đến trước sẽ được gặp trước.

Mạng Tư  Vấn

Bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua mạng về vấn đề của bạn . Một khi chúng tôi nhận được mẫu đơn yêu cầu chúng tôi thường sẽ trả lời trong vòng 2 ngày làm việc . Xin vui long điền vào mẫu đơn yêu cầu ở đây: http://www.blackfriars-advice.com/email-enquiry-form